Alles Over Wetenschap Groene en blauwe chemiesymbolen - Alles Over Wetenschap Banier

Evolutie


(Read Evolutie, Part 1 First)

Evolutie - Echte wetenschap vereist moed
Wetenschappers zijn vaak onbevreesd om nieuwe ideeën te verkondigen, als ze de evolutietheorie maar niet in twijfel trekken. Een van deze ideeën is, bijvoorbeeld, het hypothetische concept van een "multiversum" (of "paralelle universa"): het idee dat er een oneindig aantal universa bestaat (die overigens een oneindig aantal identieke kopieën van jou, de lezer, bevatten). Ook al is dit idee niet bewijsbaar, waarneembaar of beproefbaar - en daarom onwetenschappelijk - toch werd het door de wetenschappelijke wereld met enthousiasme verwelkomd. De reden hiervoor is dat het multiversum een mogelijke verklaring voor de nauwkeurige afstelling van het universum biedt zonder dat er een almachtige Technicus voor nodig is.

In dit wetenschappelijke klimaat hebben de meeste onderzoekers het gevoel dat ze al hun onderzoek in het grote evolutionistische plaatje moeten zien te passen. Er is moed van individuele wetenschappers voor nodig om uit deze verstikkende en beperkende dwangbuis te ontsnappen. Charles Darwin beschuldigde enkele van zijn tegenstanders ooit van de "blindheid van een vooringenomen mening".1 Men kan zich afvragen of deze woorden wellicht van toepassing zijn op enkele hedendaagse wetenschappers die onopzettelijk op een zodanige manier zijn beïnvloed dat zij het onwetenschappelijke idee hebben aanvaard dat er een evolutionaire verklaring moet worden gevonden voor alle dingen die bestaan. Een dergelijk geloof is niet zonder meer academisch, maar draagt zekere praktische connotaties met zich mee wanneer dit het grote publiek bereikt. De doorsnee mens zal redeneren dat er geen God is, als alles op een materialistische manier kan worden verklaard. En als er geen God is, dan zijn we heersers over alles en aansprakelijk tegenover niemand. En dit idee dient alleen maar om de hoogmoed en arrogantie te voeden in de gedachten van de voorstanders van dit geloof.


Evolutie – Wetenschappers die het bewijs volgen
De groeiende bewijslast tegen de evolutietheorie zal de evolutionisten uiteindelijk dwingen om onder ogen te zien dat hun positie onhoudbaar is. "Een gezonde wetenschap is een wetenschap die naar de waarheid op zoek gaat en die het bewijs voor zich laat spreken”, zegt Dr. Paul Nelson.2 Hoewel sommige wetenschappers ongetwijfeld zullen weigeren om het gouden kalf van de evolutie los te laten en kost wat kost door zullen gaan met hun zoektocht naar materialistische oplossingen, zullen anderen het idee van een bijzondere schepping met een open geest onderzoeken. Enkele zijn hier feitelijk al mee begonnen.

Decennia lang was Antony Flew, professor in de filosofie, een van 's werelds beroemdste atheïsten. Al deze jaren "vergaarde Flew faam door te beweren dat men het atheïsme als standaard zou moeten aannemen tot er bewijs voor God zou worden gevonden. Hij staat nog steeds achter deze evidentialistische benadering, hoewel hij er in recente jaren van overtuigd is geraakt dat dergelijk bewijs bestaat". 3 Professor Flew volgde het bewijs waar het naartoe leidde; naar de erkenning dat er een onveroorzaakt, onveranderlijk, immaterieel, almachtig en alwetend Wezen bestaat, dat verantwoordelijk is voor de natuurwetten, het leven met zijn teleologische organisatie en het bestaan van het universum.

    "Er waren twee factoren in het bijzonder die doorslaggevend waren. De eerste was mijn groeiende instemming met het inzicht van Einstein en andere grote wetenschappers dat er een Intelligentie achter de geïntegreerde complexiteit van het stoffelijke universum moet zitten. De tweede was mijn eigen inzicht dat de geïntegreerde complexiteit van het leven zelf - dat veel ingewikkelder is dan het stoffelijke universum - alleen verklaard kan worden in termen van een Intelligente Bron.... Het was het bewijs zelf dat mij tot deze conclusie heeft geleid." 4
Hoewel Professor Flew God mogelijk niet heeft leren kennen als een persoonlijke God, als een persoonlijke Redder, bereikte hij wel het punt waarop hij wist dat het bestaan van God niet meer te ontkennen viel. Wat geloof jij op dit moment? Heb jij het bewijs ooit voor jezelf onderzocht? Waar zal het jou naartoe leiden?

"U zult de waarheid kennen,
en de waarheid zal u bevrijden."
(Johannes 8:32)


Leer meer over de scheppingswetenschap!

1 The Origin of Species, oftewel De Oorsprong der Soorten, Mentor Editie (New American Library, 1958), door Charles Darwin.
2 Film "Unlocking the Mystery of Life", oftewel Het Mysterie van het Leven Ontsluiten (Illustria Media, 2001).
3 Wikipedia.org.
4 Interview met Dr. Benjamin Wiker op 10 November, 2007 (tothesource.org).

Met bijzondere dank aan Schepper en Zoon.

Copyright © 2002-2021 AllAboutScience.org, Alle rechten voorbehouden