Alles over wetenschap FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is evolutie? - Het proces waarmee een organisme na verloop van tijd, als reactie op zijn omgeving, steeds complexer wordt. Zitten er gaten in deze theorie?

Natuurlijke selectie en de oorsprong der soorten? - Een aanpassingsproces waarmee de sterksten in bepaalde omgevingen overleven en de balans van de populaties binnen een soort doen verschuiven.

Hoe en wanneer begon de 'Intelligent Design' beweging? - Het overtuigende betoog voor de ontwerphypothese en de achtergrond van deze wetenschappelijke en logische benadering van het ontstaan en de ontwikkeling van het leven.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen