Alles Over Wetenschap Groene en blauwe chemiesymbolen - Alles Over Wetenschap Banier

De oorsprong van het leven

(Read De oorsprong van het leven, Part 1 First)

De oorsprong van het leven - De evolutietheorie
Waarom wordt alom onderwezen dat spontane generatie de verklaring is voor de oorsprong van het leven, terwijl dit idee duidelijk in strijd is met de empirische wetenschap? Deze onjuiste voorstelling van de feiten wordt vooral in stand gehouden door de inspanningen van een klein aantal ijverige en invloedrijke evolutionisten. Evolutionisten ontwijken bovendien tal van andere problemen van hun theorie. Hier volgen slechts twee belangrijke voorbeelden: (1) Kosmische evolutie (de eerste aanname die hierboven werd genoemd), ook wel de "oerknaltheorie" genoemd, is geen acceptabele theorie. De oerknaltheorie geeft geen verklaring voor de ongelijke verdeling van de oorspronkelijke materie waardoor "superholtes" en "sterrenclusters" zijn ontstaan, noch voor de retrograde beweging die de wet van behoud van impulsmoment overtreedt. Bovendien gaat de oerknaltheorie helemaal niet in op de belangrijkste vraag: "Waar komt alles vandaan?" Hoe kon niets exploderen? Hoe kon deze explosie orde en stabiliteit scheppen, als elke waargenomen explosie in de geschiedenis alleen maar wanorde en verwarring heeft gebracht? De oerknaltheorie schendt maar liefst twee van de drie wetten van de thermodynamica. (2) Macro-evolutie (de vijfde aanname die hierboven werd genoemd) is ontzenuwd door het gebrek aan tussenvormen in het fossielenbestand en de schadelijke gevolgen van genetische mutaties. Een werkelijk voordelige mutatie moet nog steeds voor het eerst waargenomen worden (al zijn er wel nadelige mutaties waargenomen die op een toevallige, secundaire manier voordelen bleken te bieden). Feitelijk heeft geen enkele van de vijf aangenomen evolutiefasen ons meer te biden dan sprookjes. Maar er is in de wetenschap geen plaats voor de menselijke verbeelding. Het gevolg is dat de kinderen in ons onderwijssysteem niet geschoold, maar geïndoctrineerd worden.


De oorsprong van het leven - Opmerkelijke citaten
Hier volgen enkele verhelderende citaten die de controverse over het evolutiemodel voor de oorsprong van het leven illustreren:

"Evolutie is onbewezen en onbewijsbaar. We geloven er alleen in omdat het enige alternatief een bijzondere schepping is, en dat is ondenkbaar." Sir Arthur Keith (een beroemde Britse evolutionair antropoloog en anatoom).

"Ikzelf ben er van overtuigd dat de evolutietheorie, vooral het uitgestrekte bereik waarop ze is toegepast, een van de beste grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Ons nageslacht zal zich verwonderen over het feit dat een zo broze en dubieuze hypothese aanvaard kon worden met de ongelooflijke lichtgelovigheid die ze bezit." Malcolm Muggeridge, journalist en filosoof (Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada).

"Wetenschappers die onderwijzen dat evolutie een feit is zijn bedriegers, en het verhaal dat ze vertellen zou wel eens het grootste bedrog ooit kunnen zijn. Wanneer we evolutie uitleggen, hebben we geen jota aan feitelijk bewijs." Dr. T. N. Tahmisian, Atomic Energy Commission, USA.

"Het is onvermijdelijk dat de Darwinistische wetenschap wettelijke, politieke en morele gevolgen zal hebben en zou moeten hebben." L. Tiger, een antropoloog aan de Rutgers Universiteit (zoals gepresenteerd in Scientific American, oktober 1995, p. 181).


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutScience.org, Alle rechten voorbehouden