Alles Over Wetenschap Groene en blauwe chemiesymbolen - Alles Over Wetenschap Banier

Intelligent Design


Intelligent Design - Machines
Het bestaan van "Intelligent Design" (kenmerken die duiden op een ontwerp door een intelligentie) is overduidelijk wanneer machines nader worden bekeken. Het is duidelijk dat machines, eenvoudig of complex, ontworpen zijn. Ongeacht of een machine van goede of slechte kwaliteit is, de hand van de ontwerper is niet alleen noodzakelijk, maar ook duidelijk zichtbaar. De informatietheorie stelt dat een ontwerp alleen het resultaat kan zijn van een verstand. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht gebouwde machine kan de noodzaak van een intelligente ontwerper niet verdoezelen. Machines zijn volgens de Franse biochemicus en Nobelprijswinnaar Jacques Lucien Monod (1910-1976) "doelgerichte samenstellen van materie die energie gebruiken en specifieke taken uitvoeren". Levende biologische systemen moeten volgens deze gezaghebbende definitie beschouwd worden als machines. Een levend organisme voldoet aan de definitie van een machine, helemaal tot op het moleculaire niveau. En toch zijn verbazingwekkend veel wetenschappers en filosofen op zoek naar een mechanisme waarmee het leven zich op een natuurlijke en willekeurige manier zou kunnen ontwikkelen, omdat een intelligent ontwerp van het leven de nodige filosofische en godsdienstige implicaties met zich meebrengt. Evolutionisten geven toe dat dit niet consequent is. George Wald, een evolutionist, zei: "Wat betreft de oorsprong van het leven zijn er slechts twee mogelijkheden: een bijzondere schepping of spontane generatie. Er is geen derde manier. Spontane generatie werd al honderd jaar geleden weerlegd. Dat leidt ons slechts tot één andere mogelijke conclusie: een bovennatuurlijke schepping. We kunnen deze om filosofische redenen niet accepteren; daarom kiezen we ervoor om het onmogelijke te geloven: dat het leven spontaan door toeval tot ontstaan kwam!" ("The Origin of Life", Scientific American, 191:48, mei 1954).


Intelligent Design - Leven
Wetenschappers hebben de evolutietheorie ontwikkeld in een poging om de oorsprong van leven via spontane generatie uit te leggen. Ze negeren hiermee het overduidelijke intelligente ontwerp van alle levensvormen. Deze "wetenschappelijke" theorie verschilt sterk van andere theorieën; meestal worden er eerst experimenten uitgevoerd of waarnemingen gedaan, waarna wetenschappers de data analyseren en interpreteren en tenslotte hieruit conclusies trekken. Maar evolutionisten hebben hun "wetenschappelijke" conclusies volledig geformuleerd zonder zich tot de data te wenden. Sterker nog, evolutionisten houden hardnekkig vast aan hun conclusie, al wordt die door de data tegengesproken. "Evolutie is onbewezen en onbewijsbaar. We geloven het alleen omdat het enige alternatief een bijzondere schepping is, en dat is ondenkbaar." (Sir Arthur Keith, een beroemde Britse evolutionair antropoloog en anatoom).


Intelligent Design - Onderwijs
Het bewijs voor Intelligent Design is overvloedig en overtuigend. De evolutionaire gedachte werd gepopulariseerd door Charles Darwins "Oorsprong der soorten" uit 1859. Sindsdien zijn de evolutionisten ijverig op zoek naar bewijs voor hun theorie. Maar er is nog geen enkel bewijs gevonden dat een grondige wetenschappelijke evaluatie kan doorstaan. En toch is de evolutieleer vreemd genoeg nog steeds de overheersende wetenschappelijke gedachte. Evolutionistische "wetenschappers" hebben hiermee de ware wetenschap dus van de hand gedaan en haar vervangen door filosofie en verbeeldingskracht. "Evolutie is eigenlijk een soort wetenschappelijke godsdienst geworden; bijna alle wetenschappers hebben het aanvaard en velen zijn bereid om hun waarnemingen wat te verdraaien om ze hiermee te laten overeenstemmen." (H.S. Lipson, natuurkundeprofessor, Universiteit of Manchester, Verenigd Koninkrijk, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, mei 1980, p. 138). Sinds het begin van de moderne evolutionistische beweging zijn er nogal wat frauduleuze bewijsstukken ten gunste van de evolutietheorie aangedragen. Die staan nog steeds in de tekstboeken, al zijn ze niets meer gebleken dan flessentrekkerij. Ernst Haeckels werk is een gepast voorbeeld. Haeckel was een Duitse embryoloog die wijzigingen aanbracht in tekeningen van verschillende dieren- en mensenembryo's zodat ze bijna identiek leken. Hij presenteerde zijn aangepaste tekeningen als bewijs voor evolutie tussen soorten en gebruikte ze als om de evolutieleer met veel succes aan de man te brengen. In 1874 werd de fraude van Haeckels tekeningen door embryoloog Wilhelm His aan het licht gebracht. Kort daarna werd Haeckel door zijn eigen universiteit schuldig bevonden aan fraude. En toch staan zijn misleidende tekeningen van bijna identieke embryo's meer dan honderd jaar later nog steeds in de wetenschappelijke tekstboeken als bewijs voor evolutie! Deze tekeningen worden gebruikt als bewijs voor evolutie voor onze huidige scholieren. Waarom? Waarom wordt er geen echt bewijs gepresenteerd? Omdat er geen bewijs is! David M. Raup, een evolutionist, geeft dit ronduit toe: "In de jaren na Darwin hoopten zijn voorstanders voorspelbare progressies te ontdekken. In het algemeen kan gesteld worden dat deze niet zijn gevonden. Maar toch sterft het optimisme slechts een langzame dood, en hier en daar is pure fantasie in de tekstboeken geslopen." ("Evolution and the Fossil Record", Science, vol. 213, juli 1981, pg. 289). Het lijkt erop dat "pure fantasie" de politiek correcte term is voor "weldoordachte leugens".


Intelligent Design - DNA
Een uitstekend voorbeeld van Intelligent Design is het DNA-molecuul. Sinds de ontdekking van het DNA-molecuul door James Watson en Francis Crick in 1953, hebben evolutionisten te kampen met een onoverkomelijke hindernis. Ieder die oprecht het mysterie van het DNA-molecuul onderzoekt, zal ontdekken dat dit molecuul eigenlijk een ongelooflijk microscopisch, digitaal, foutencorrigerend, zelfreplicerend informatiesysteem is. Het molecuul heeft zijn eigen taalconventie, met het potentieel om uit ruw basismateriaal elk mogelijk levend organisme te vervaardigen. Met dat gegeven is het gemakkelijk in te zien dat het leven het gevolg is van een intelligent ontwerp. De absurditeit van het evolutionistische argument wordt al snel duidelijk wanneer de evolutionistische basisformule wordt vergeleken met het scheppingsmodel van de oorsprong. Het scheppingsmodel stelt: materie + energie + informatie = onherleidbaar complex leven. De evolutieleer stelt: materie + energie + willekeurig toeval = onherleidbaar complex leven. De evolutietheorie is slechts een godsdienst die geen ander doel dient dan de ontkenning van de Intelligente Ontwerper.


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutScience.org, Alle rechten voorbehouden