Alles Over Wetenschap Groene en blauwe chemiesymbolen - Alles Over Wetenschap Banier

Intelligent Design tegenover evolutie


Intelligent Design tegenover evolutie – Een spel met hoge inzet
Intelligent Design tegenover evolutie is een nieuw spel...met een hoge inzet! Intelligent Design is het theïstische antwoord op de belangrijkste wetenschappelijke stroming, terwijl evolutie het verhaal is over hoe niets plotsklaps alles werd via een incrementeel, ongeleid proces van willekeurige veranderingen en aanpassingen.

Maar ondanks de vele logische en technische problemen van de evolutie – beginnend met een mogelijke uitleg hoe “niets” zomaar ineens “iets” kon worden om het hele proces op gang te brengen – spreekt het verhaal nog steeds tot het voorstellingsvermogen van een breed spectrum individuen, zowel godsdienstig als seculier.

Bijna elk artikel of televisieprogramma over enig aspect van de natuurlijke wereld, van de eetgewoonten van de chimpansees tot de dromen van mensen, zorgt ervoor dat “ons evolutionaire erfgoed” op zijn minst zijdelings wordt vermeld. Sterker nog: fenomenen die de Darwinistische “fitness” tegenwerken, zoals homoseksualiteit en altruïsme, worden steeds vaker teruggevoerd naar een of ander evolutionair voordeel. Het lijkt erop dat je eerst een huldebetuiging aan Darwin moet schrijven, voordat je als onderzoeker, schrijver of denkend mens serieus wordt genomen, ongeacht hoe vaag (of dwaas) het verband met jouw onderwerp ook mag zijn.

De charme van het evolutieverhaal zit niet alleen in wat het te zeggen heeft over de geschiedenis, maar ook in wat het te zeggen heeft over de toekomst: de eeuwige strijd om te overleven zal tot verandering leiden; en verandering zal tot vooruitgang leiden, en vooruitgang tot perfectie.

Terwijl het verhaal aan populariteit won, begon het geloof in een zorgzame Opzichter vervangen te worden door een hoop op een onverschillig, onpersoonlijk mechanisme voor veranderingen. “Veranderingen waarin we kunnen geloven”. Veranderingen waarin we moeten geloven, als we de oude scheppingsmythe en zijn Auteur willen verwerpen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat in recente tijden slechts weinig uitdrukkingen zoveel commentaar, kritiek en spot hebben uitgelokt als de term “intelligent design”.


Intelligent Design tegenover evolutie – De angst
De kern van het debat over Intelligent Design tegenover evolutie is angst. Sinds de term “Intelligent Design” (ID) aan de moderne woordenboeken is toegevoegd, heeft het allerlei benamingen gekregen, van “creationisme in een goedkope smoking” tot “Trojaans paard” en “oplichterij”. En dit zijn nog de vriendelijkste benamingen.

De schandvlek van ID is niet beperkt gebleven tot het achterdochtige kamp van de atheïsten. Onderwijzers, rechters, politici, wetenschappers, journalisten en zelfs Christenen hebben zich vernietigend uitgelaten over de wetenschap van de ontwerptheorie. Maar waarom zoveel drukte over een onderneming die niet aan een bepaald geloof is verbonden en die geen enkele uitspraken doet over de identiteit van de Intelligente Ontwerper?

Al is de propositie van intelligent design bescheiden, namelijk dat bepaalde kenmerken van het universum het best kunnen worden uitgelegd als het product van intelligentie, bestaat er een angst dat ID en wetenschap elkaar in een doodgreep houden: als ID de overwinning behaalt, dan moet de wetenschap verliezen. En die vrees is niet ongegrond.

De wetenschap, correct begrepen, is een systematische methode van empirisch onderzoek, filosofisch neutraal, met het doel om kennis te verwerven. De alles veranderende ontdekkingen die leidden tot de wetenschappelijke revolutie werden mogelijk gemaakt door de moderne wetenschap die gesticht werd door individuen - Bacon, Ockham, Galileo, Kepler en Newton – die open stonden voor een externe Bron van orde, schoonheid en harmonie.

Maar de wetenschap, zoals die vandaag de dag is geworden, is een onderneming die zichzelf in ideologisch opzicht beperkt tot het naturalisme, wat stelt dat de materiële wereld een bruut feit is dat volledig uitgelegd kan worden in termen van materie en beweging, zonder een beroep te hoeven doen op externe oorzaken.

En voor die wetenschap is ID inderdaad slecht nieuws.


Intelligent Design tegenover evolutie – Het hart van de zaak
Intelligent Design tegenover evolutie komt op het volgende neer: voor mensen die hun carrières, laboratoria en reputaties hebben gebouwd op de schouders van Darwin; voor mensen wier onderzoek gedreven wordt door een ideologische toewijding; voor mensen die vrede willen sluiten met de “wetenschap” en redelijk willen overkomen in de ogen van anderen; voor mensen die bezorgder zijn over het beschermen van orthodoxie dan het nastreven van de waarheid; voor mensen wier hoop voor onze planeet gevestigd is op de onverbiddelijke vooruitgang van de evolutie; voor mensen die bereid zijn de weg naar Utopia te bezaaien met de geraamten van de ongewensten, de gehandicapten, de ouderen en de zwakken; en voor mensen die proberen te vluchten van de diepere implicaties van het menselijk bestaan... voor die mensen is intelligent design slecht nieuws. Heel slecht nieuws.


Leer meer!

Met dank aan Regis Nicoll. Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.breakpoint.org.

Regis Nicoll is een Centurion van het Prison Fellowship’s Wilberforce Forum. Hij is een columnist voor Breakpoint, Salvo Magazine en Crosswalk en schrijft voor de Prison Fellowship’s blog, The Point. Hij publiceert verder een wekelijks commentaar over hedendaagse actuele onderwerpen.

Copyright © 2002-2021 AllAboutScience.org, Alle rechten voorbehouden