Alles Over Wetenschap Groene en blauwe chemiesymbolen - Alles Over Wetenschap Banier

Darwindag


Darwindag - Wanneer is dat?
Darwindag vindt plaats op 12 februari. Humanisten over de hele wereld vieren op die de geboortedag van Charles Darwin. Charles Darwin werd in 1809 in Shrewsbury geboren en is de pionier van de evolutietheorie via natuurlijke selectie. Het idee van evoluerende levensvormen bestond al voordat Darwin zijn theorie formuleerde. De oude Grieken geloofden al in een soort evolutie en Darwins eigen grootvader had zijn eigen ideeën over een naturalistische evolutie ontwikkeld. Toch wordt Darwin algemeen erkend als de sleutelfiguur die de evolutie "van molecuul tot mens" heeft gepopulariseerd. Op 22 november wordt de "verjaardag" gevierd van de publicatie van zijn boek "Origin of Species" ("De oorsprong der soorten"") in 1859.

Over de hele wereld worden op Darwindag allerlei evenementen gehouden, zoals dinerfeesten met speciale recepten voor een zogenaamde oersoep, protesten met schoolborden, workshops en de verspreiding van literatuur door mensen in apenkostuums. In Darwins geboorteplaats Shrewsbury wordt sinds 2003 een "Darwin Festival" gehouden dat tegenwoordig de hele maand februari duurt.


Darwindag - De agenda
Een nadere beschouwing van de "Darwindag" website laat zien dat de mensen achter deze internationale viering veel meer geïnteresseerd zijn in het promoten van een naturalistisch wereldbeeld dan in een wetenschappelijk haalbaar model voor de oorsprong van het leven.

De humanisten beweren dat "de viering zelf geen godsdienst, geen 'on-godsdienst' en al zeker geen anti-godsdienst promoot". Wikipedia merkt het volgende op: "De dag wordt gebruikt om Darwins bijdrage aan de wetenschap uit te lichten en om de wetenschap in het algemeen te bevorderen." Maar enkele feiten zijn veelzeggend. Zo is er geen Einsteindag, geen Newtondag, geen Copernicusdag en geen Galileodag. Al deze mensen waren briljante wetenschappers die bijdragen van onschatbare waarde hebben geleverd aan ons begrip van de werkelijkheid. Maar als Darwindag over het promoten van de wetenschap gaat en niet over het promoten van een materialistische ideologie of dogma, waarom is Darwin dan de enige wetenschapper met een jaarlijkse viering? Bovendien bestaan de sponsors van deze beweging uit seculier humanistische organisaties zoals de Skeptic Society en de Freedom from Religion Foundation.


Darwindag - Eerbetoon aan een mislukt paradigma
De belangrijkste voorspelling van Darwins theorie was dat organismen via incrementele aanpassingen steeds complexer worden. Dit zou in het fossielenbestand duidelijk tot uiting moeten komen, maar Darwin gaf indertijd al toe dat het fossielenbestand niet de tussenvormen bevat die zijn theorie vereist. Daarnaast wees een groot aantal van zijn tijdgenoten er al op dat het algemene en consequente patroon in het fossielenbestand juist is dat nieuwe diergroepen heel abrupt lijken te ontstaan. Dit is door de talrijke fossielenvondsten sinds die tijd bevestigd.

Darwin erkende ook dat zijn theorie niet alleen een geleidelijke ontwikkeling impliceerde van organismen, maar ook van hun organen. In hoofdstuk 6 van zijn boek "De oorsprong der soorten" stelde hij de volgende test van zijn theorie voor, waarmee de theorie zou kunnen worden gefalsificeerd:

    "Als het bewezen zou kunnen worden dat er een complex orgaan zou bestaan, dat zich onmogelijk zou kunnen hebben gevormd door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties, dan zou mijn theorie absoluut ineenstorten."
De 21-eeuwse ontdekkingen in de celbiologie en de moleculaire biologie laten zien dat geen enkel orgaan Darwins proef kan doorstaan, omdat elk orgaan afhankelijk is van complexe biologische structuren om te kunnen functioneren. Biologische macromoleculen hebben zelf al een complexiteit die niet op een incrementele manier kan ontstaan.

Het grote falen van het Darwinisme is dus dat het de onherleidbare complexiteit van de moleculaire biologie niet kan verklaren. Die onherleidbare complexiteit bestaat niet alleen op het moleculaire niveau, maar is ook terug te vinden in de oorsprong van het leven, eukaryotische cellen, seks en de abrupte verschijning van nieuwe levensvormen in het fossielenbestand. Al deze dingen zijn duidelijk in strijd met het algemene paradigma van het Darwinisme.

Waarom wordt Darwins theorie tegenwoordig dan door zo veel wetenschappers gevolgd? Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat de theorie bepaalde feiten wel kan verklaren en dat de theorie waarschijnlijk de correcte verklaring is voor enkele andere feiten, met name de werking van natuurlijke selectie op het morfologische niveau. Maar wanneer wetenschappers zich in een paradigma ingraven, hebben ze de neiging om te veel gewicht toe te kennen aan de verklarende kracht van de theorie. De feiten die niet stroken met de algemene stelling van de theorie worden dan geminimaliseerd of genegeerd. Maar de proef van een wetenschappelijke theorie bestaat niet uit de waarnemingen die de theorie ondersteunen, maar aan het belang dat moet worden gehecht aan de waarnemingen die de theorie tegenspreken. Een veel gehoorde klacht van de voorstanders van evolutietheorie is immers dat "Intelligent Design" onwetenschappelijk is omdat het niet falsifieerbaar is, terwijl de evolutietheorie dat wel is. Het is ironisch dat de aanhangers van het Darwinisme zelf vaak niet bereid zijn om de evolutietheorie aan gepaste wetenschappelijke proeven te onderwerpen en zo falsificatie van de theorie te riskeren. We weten tegenwoordig dat er meerdere kritische feiten bestaan die rake klappen hebben uitgedeeld aan het Darwinistische wereldbeeld. Dit zijn geen triviale problemen of uitzonderlijke afwijkingen die waarschijnlijk wel ooit zullen worden opgehelderd, maar fundamentele zaken waar geen enkele oplossing voor in het verschiet ligt.


Leer meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutScience.org, Alle rechten voorbehouden