Vele Werelden Hypothese

Vele Werelden Hypothese

 
U bent hier: Wetenschap >> Vele Werelden Hypothese

Deze tekst is afkomstig uit het boek Colliding with Christ (oftewel Aanvaring met Christus) van R.C. Metcalf. Voor meer informatie, zie: www.thinkagain.us.

Vele Werelden Hypothese
Alexander Vilenkin, auteur van Many Worlds in One: The Search for Other Universes (oftewel Vele Werelden in Eén: De Zoektocht naar Andere Universa) merkt op dat “dit voor de meeste fysici te ver ging. Een enkel plotseling begin van het universum leek op een goddelijke tussenkomst, waarvoor in hun denken geen ruimte bestond in de natuurkundige theorie”. Vilenkin zal zichzelf ook wel in die groep fysici hebben inbegrepen, omdat hij in zijn boek uit 2006 voorstelde dat een oneindig aantal "eiland-universa" werd gevormd tijdens de uitdijingsperiode van de oerknal. Onze plaats in die universa is slechts een stip op één van deze eilanden. Ik vind de bewering dat we een oneindig aantal meerdere klonen van onszelf hebben in dit uitgestrekte multiversum niet alleen fascinerend maar ook absurd.

    Een opmerkelijk gevolg van dit nieuwe beeld van de wereld is dat er een oneindig aantal regionen zou bestaan met geschiedenissen die absoluut identiek zijn aan onze eigen geschiedenis. Jawel, beste lezer, een hele schare van je eigen duplicaten heeft nu een kopie van dit boek in de hand. Zij leven op planeten die precies als onze Aarde zijn, met al haar bergen, steden, bomen en vlinders. Deze aardes bewegen zich in een baan rond perfecte kopieën van onze Zon, en elke zon behoort toe aan een groot spiraalvormig sterrenstelsel -- een exacte kopie van ons eigen Melkwegstelsel.1

Vele Werelden Hypothese – Bezwaren
Helaas vertonen Vilenkin’s ideeën al aan het begin gebreken. Het concept van oneindigheid kent alleen geldige toepassingen in de mathematica; het komt niet overeen met enig werkelijk aantal werelden. Fysici erkennen dit en zij realiseren zich dat hiervoor geen basis in de realiteit bestaat, ook al vinden zij het een nuttig mathematisch hulpmiddel. Feitelijk kwam het proces van renormalisatie uit de kwantum-electrodynamica voort juist omdat de wetenschappers zich geen raad wisten met een feitelijke oneindigheid. Tijdens renormalisatie worden oneindigheden omgezet naar rationele getallen.

Vilenkin’s argumenten, die gebaseerd zijn op de noodzakelijkheid van een feitelijke oneindigheid, geven voldoende redenen om zijn conclusies in twijfel te trekken. In 1610 werd door Johannes Kepler geobserveerd -- en later in 1823 door Heinrich Wilhelm Olbers -- dat de nachtelijke hemel feitelijk helder verlicht zou moeten blijven als het universum oneindig zou zijn. In een oneindig universum zou elk gezichtsveld immers uiteindelijk een ster bereiken en omdat helderheid niet afhankelijk is van afstand, zouden we in de hele hemel licht moeten zien dat van sterren afkomstig is. We zouden dan dus een helder verlichte nachtelijke hemel moeten zien, maar dat is niet het geval. Dit probleem staat bekend als Olbers’ Paradox en het biedt een vernietigende kritiek op het idee van een oneindig universum.

Vele Werelden Hypothese – De Implicaties
Vilenkin’s model presenteert een multiversum dat zich eeuwig uitzet langs een positieve tijdlijn, maar impliceert geen situatie die altijd eeuwig is geweest. Vilenkin stelt: "De conclusie is dat een eeuwige uitdijing in het verleden zonder een begin onmogelijk is.”2 Maar dit leidt tot een mogelijk filosofisch probleem in de conclusies van Vilenkin. Christelijk filosoof William Lane Craig wijst op het volgende:

    Vilenkin … lijkt een statische theorie met betrekking tot de tijd aan te nemen of, zoals het soms wordt genoemd, vier-dimensionalisme of ruimte-tijd realisme, en volgens deze theorie zijn alle ruimte-tijd punten evenredig werkelijk, of deze punten zich nu in het verleden, heden of toekomst bevinden. Want als een temporele gebeurtenis een objectieve eigenschap van de realiteit is, zoals ik in mijn boek Time and Eternity (oftewel Tijd en Eeuwigheid, Crossway, 2001) heb uiteengezet, dan is de universele toekomst slechts een potentiële oneindigheid en bestaan toekomstige oerknallen in geen enkel opzicht. Als er een universele golf van gebeurtenissen bestaat, dan bestaat er geen feitelijke oneindige verzameling van oerknallen.3
Wanneer filosofen over de tijd discussiëren, dan herkennen en erkennen zij de statische tijdstheorie zoals deze door Vilenkin's standpunten wordt voorgesteld, of de dynamsiche tijdstheorie die door Craig wordt geschraagd. De statische theorie is een voorstelling waarin het geheel van tijd -- verleden, heden en toekomst -- gelijkwaardig bestaande entiteiten zijn. De dynamische theorie stelt de tijd voor alsof deze continu in beweging is en zich van het ene moment naar het andere beweegt. Als de dynamische theorie correct is, dan biedt Vilenkin’s model feitelijk geen oneindig aantal eiland-universa voor de toekomstige universa die nog niet bestaan. Het idee dat we allemaal identieke klonen van onszelf in oneindige quasi-identieke universa hebben lijdt dan net zozeer onder het ontbreken van een werkelijke oneindigheid, omdat Vilenkin's model een begin vereist. Dit moment van het begin en het huidige moment in de dynamische tijd zijn de grenzen van een eindige tijdsperiode.

Vele Werelden Hypothese – Gebrekkige Logica
Hoewel Vilenkin toegeeft dat er een begin is, heeft zijn verklaring voor dat begin ook gebreken. Vilenkin schrijft:

    Het concept van een universum dat uit het niets ontstaat is verbijsterend. Wat wordt er precies met "niets" bedoeld? Als dit "niets" tot een iets is overgegaan [het tunneleffect], wat was dan de oorzaak die tot deze overgang leidde?... De initiële toestand vóór deze overgang is... helemaal geen universum. Er is geen materie en ruimte in deze zeer uitzonderlijke toestand. En er is ook geen tijd.4
Dat zijn allemaal erg redelijke opmerkingen totdat Vilenkin als volgt verder gaat:
    En toch kan de toestand van het "niets" niet geïdentificeerd worden met een absoluut niets. De overgang tot het iets wordt beschreven door de wetten van de kwantum-mechanica en dus moet het "niets" aan deze wetten onderworpen zijn. De natuurkundige wetten moeten hebben bestaan, ook al was er geen universum.5
Door zijn weigering om de God-hypothese te overwegen, is Vilenkin zojuist een cirkelredenering binnengestapt. Omdat de overgang van niets tot iets moet hebben plaatsgevonden, moeten de natuurkundige wetten al bestaan hebben voordat materie, energie, ruimte en tijd bestonden. Maar toch is het kwantum tunneleffect, als de initiële gebeurtenis in de oorsprong van het universum, juist de premisse die Vilekin aan de lezer suggereert. Het is een logische fout wanneer een kwantumgebeurtenis wordt aangenomen om het bestaan van de natuurkundige wetten te bewijzen die noodzakelijk zijn om die kwantumgebeurtenis mogelijk te maken.

Vilenkin gaat verder met te stellen:

    Als er niets was voordat het universum te voorschijn kwam, wat zou dit tunneleffect dan veroorzaakt kunnen hebben? Het antwoord is merkwaardig genoeg dat er geen oorzaak vereist is. In de klassieke natuurkunde bepaalt causaliteit wat er van het ene moment tot het volgende plaatsvindt, maar in de kwantum-mechanica is het gedrag van fysieke objecten onvoorspelbaar, en sommige kwantum-processen hebben helemaal gen oorzaak.6
Het idee dat kwantumgebeurtenissen uiteindelijk geen oorzaak hebben is zeer twijfelachtig, omdat deze premisse voortkomt uit een verkeerd gebruik van de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Maar het grotere probleem zit in het feit dat kwantumgebeurtenissen die onveroorzaakt lijken te zijn nog steeds bestaan. Het kwantum tunneleffect heeft altijd te maken met een beweging van materie, ongeacht hoe klein, van de ene relatieve locatie in de ruimte-tijd naar een andere locatie in de ruimte-tijd, en nooit vanuit een plaats van "niets".

Lees Verder!

1 Alexander Vilenkin, Many Worlds in One (oftewel Vele Werelden in Eén, New York: Hill and Wand, 2006), 112.
2 Idem, 175.
3 http://www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5741
4 Alexander Vilenkin, Many Worlds in One, 180.
5 Idem, 181.
6 Idem


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Richard Dawkins
Vele Werelden Hypothese
Schrödinger
Ontwerp in de Natuur
Wie Maakte God?
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Vele Werelden Hypothese to My Google!
Add Vele Werelden Hypothese to My Yahoo!
XML Feed: Vele Werelden HypotheseWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.