Ontwerp in de Natuur

Ontwerp in de Natuur

 
U bent hier: Wetenschap >> Ontwerp in de Natuur

Deze tekst is afkomstig uit het boek Colliding with Christ (oftewel Aanvaring met Christus) van R.C. Metcalf. Voor meer informatie, zie: www.thinkagain.us.

Ontwerp in de Natuur
De vierde premisse van Richard Dawkins levert zijn tweede stelling tegen de ontwerphypothese. Hij roemt het verklarende vermogen van evolutie als een alternatieve uitleg, in plaats van een feitelijk ontwerp, waarbij hij beweert dat evolutie de ontwerphypothese tot niets meer dan een illusie heeft teruggebracht. We hebben al gezien dat Dawkins op subtiele wijze de vooronderstelling van het niet bestaan van God moest aanroepen om premisse twee, de onwaarheid van de ontwerphypothese, vorm te geven. In premisse vier probeert hij zijn ontzenuwing van de ontwerphypothese te ondersteunen door evolutie als een beter, en eenvoudiger, alternatief voor te stellen. Evolutie is ongetwijfeld één van de sterkste rivalen van de ontwerphypothese, maar evolutie weerlegt de God-hypothese niet. Zelfs als we evolutie vanuit de ogen van de meest vurige voorstanders bekijken en de veronderstelde problemen ervan negeren, zelfs dan is evolutie niet onverenigbaar met de God-hypothese, waarvan de afwijzing het centrale thema van Dawkins' boek schijnt te zijn.

Ontwerp in de Natuur – of zijn er meerdere universa?
In premissen vijf en zes bespreekt Dawkins het ontbreken van een verklarend model in de fysica die de verklarende waarde van de evolutie in de biologie kan evenaren. Hij suggereert dat theorieën over meerdere universa "in principe hetzelfde verklarende werk voor de fysica verrichten als het Darwinisme voor de biologie verricht". Deze multiversum-theorieën zijn wonderbaarlijk speculatief, maar het ontbreekt hen aan beproefbaarheid, en dat is één van de karakteristieken van Dawkins' wetenschap. Het ontbreekt hen tevens aan de eenvoudigheid die hij in zijn oplossingen verlangt. Zoals we zullen zien biedt het 'omni-natuurlijke' model dat we in deze reeks artikelen beschrijven een beproefbaar alternatief dat garant zou moeten staan voor verder onderzoek.

Ontwerp in de Natuur – maar wie ontwierp de ontwerper?
Richard Dawkins stelde eerder in The God Delusion het volgende: "Hoe weinig we ook over God weten, het enige dat we zeker weten is dat hij zeer zeer complex zou moeten zijn en vermoedelijk zelfs onherleidbaar complex!”1 Door het hele boek The God Delusion heen zien we dat een groot aantal van de zaken die Dawkins "zeker weet" ofwel gewoon foutief zijn ofwel eenvoudige karikaturen van het Christendom zijn. De voorstelling van gebrekkige kennis als een feit staat gelijk aan het opzetten van een stroman die gemakkelijk weer kan worden neergehaald. Een dergelijke retorische constructie zal een ontwikkeld Christen niet doen schrikken, maar het gebruik van een dergelijk "stroman argument" zou een nietsvermoedend atheïst of agnosticus, die graag wil geloven wat Dawkins schrijft, gemakkelijk kunnen misleiden.

    Het sleutelverschil tussen de werkelijk buitenissige God-hypothese en de schijnbaar buitenissige multiversum-hypothese bestaat uit statistische onwaarschijnlijkheid. Het multiversum is eenvoudig, ook al is het buitenissig. God, of enige andere intelligente, beslissingen nemende, berekenende actor, zou hoogst onwaarschijnlijk zijn in dezelfde statistische zin als de entiteiten die hij zogenaamd verklaart. Het multiversum lijkt buitenissig vanwege het onbeperkte aantal universa. Maar als elk van deze universa eenvoudig is wat betreft de fundamentele wetten ervan, dan postuleren we nog steeds niets dat hoogst onwaarschijnlijk zou zijn.2
In werkelijkheid heeft de kerkgeschiedenis de doctrine van de eenvoud van God al vaak uitgestald. Vanuit Bijbels oogpunt is God Geest (Johannes 4:24) en wordt Hij als een zeer eenvoudig wezen gezien, zoals Dr. Craig opmerkt:
    Dawkins' fundamentele fout zit in de aanname dat een goddelijk ontwerper een entiteit is die wat betreft complexiteit vergelijkbaar is met het universum. Als een geest zonder lichaam is God een opmerkelijk eenvoudige entiteit. Als een niet-fysieke entiteit bestaat een geest niet uit delen, en de meest in het oog springende eigenschappen ervan, zoals zelfbewustzijn, rationaliteit en vrije wil, zijn essentieel. In tegenstelling tot het onzekere en kleurrijke universum, met al haar onverklaarbare kwantiteiten en constanten, is een goddelijke geest verbazingwekkend eenvoudig. Een dergelijke geest kan natuurlijk complexe ideeën hebben - het kan, bijvoorbeeld, over rekenkunde en infinitesimalen nadenken - maar de geest zelf is een opmerkelijk eenvoudige entiteit. Dawkins verwart blijkbaar de ideeën van een geest, die inderdaad erg complex kunnen zijn, met de geest zelf, die een ongelooflijk eenvoudige entiteit is.3
God kan Zich qua complexiteit niet meten met multiversum-theorieën. Zelfs als er geen enkel ander universum zou bestaan, dan is God nog steeds minder complex dan het universum dat we empirisch kunnen waarnemen. Maar, vele multiversum-theoretici suggereren dat ons universum zo gunstig is voor het bestaan van leven omdat er een oneindig aantal andere universa bestaat, elk met zijn eigen verzameling natuurkundige wetten! Kun jij je een dergelijk niveau van complexiteit voorstellen?

Dawkins’ zoektocht naar een eenvoudig model in de fysica met een groot verklarend vermogen kan nog lang op zich laten wachten als hij op de multiversum-theoretici vertrouwt. Gelukkig kan het omni-natuurlijke model juist dat verklarende bereik bieden waarnaar hij op zoek is. Dawkins schreef: "Als er iets is dat zich buiten de natuurlijke wereld bevindt, zoals deze nu imperfect wordt begrepen, dan hopen we dat uiteindelijk te begrijpen en dat in het natuurlijke te omarmen.”4 Laten we hopen dat hij deze woorden meent, ook als deze vereisen dat hij de God moet omarmen die hij nu zo hevig afwijst.

Lees Verder!

1 Richard Dawkins, The God Delusion (oftewel God als Misvatting, Boston, MA: Houghton Mifflin, 2006), 125.
2 Idem, 146-147.
3 http://www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5493
4 Richard Dawkins, The God Delusion, 14.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Richard Dawkins
Vele Werelden Hypothese
Ontwerp in de Natuur
Schrödinger
Wie Maakte God?
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Ontwerp in de Natuur to My Google!
Add Ontwerp in de Natuur to My Yahoo!
XML Feed: Ontwerp in de NatuurWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.