Kosmische Fijnafstemming

Kosmische Fijnafstemming

 
U bent hier: Wetenschap >> Kosmische Fijnafstemming

Kosmische Fijnafstemming - Een introductie
Het concept van kosmische fijnafstemming heeft te maken met een unieke eigenschap van ons universum. Het is waargenomen dat de fysische constanten en wetten letterlijk haarfijn zijn afgestemd om complex leven mogelijk te maken. De precisie waarmee de constanten van de fysica aan bepaalde criteria moeten voldoen heeft een aantal agnostische wetenschappers tot de conclusie geleid dat er inderdaad een of andere transcendente doelgerichtheid achter het universum steekt. Brits astrofysicus Fred Hoyle schrijft: "Een interpretatie van de feiten met het gezond verstand suggereert dat een super-intellect met de fysica, maar ook met chemie en biologie gemorreld heeft, en dat er geen noemenswaardige blinde krachten in de natuur bestaan. Het aantal dat je uit de feiten kunt berekenen vind ik zo overweldigend dat deze conclusie haast niet betwijfeld kan worden."

Kosmische Fijnafstemming - Fundamentele Constanten
De rimpelingen in het universum die een restant zijn van de oorspronkelijke "Oerknal" singulariteit (die vaak met CMB worden aangeduid: Cosmic Background Radiation oftewel Kosmische Achtergrondstraling) zijn bij een waarde van 1 op 105 (100.000) waarneembaar. Als deze factoren ook maar een weinig kleiner zou zijn, dan zou de kosmos volledig uit een verzameling gassen bestaan -- sterren, planeten en sterrenstelsels zouden niet bestaan. Maar als deze factor slechts een weinig verhoogd zou worden, dan zou het universum alleen uit grote zwarte gaten bestaan. In beide gevallen zou het universum onherbergzaam zijn.

Een andere fijn afgestemde waarde is de "sterke nucleaire kracht" die atomen -- en dus ook materie -- bij elkaar houdt. De zon verkrijgt haar "brandstof" door waterstofatomen met elkaar te fuseren. Wanneer twee waterstofatomen fuseren, wordt 0.7% van de massa van de waterstofatomen in energie omgezet. Als dit percentage iets lager zou zijn -- stel 0.6% in plaats van 0.7% -- dan zou een proton niet in staat zijn om zich met een neutron te verbinden en dan zou het universum alleen uit waterstof bestaan. Zonder de aanwezigheid van zware elementen zouden planeten zich niet kunnen vormen en zou er geen leven mogelijk zijn. Maar als de hoeveelheid omgezette materie zou toenemen tot 0.8% in plaats van 0.7%, dan zou de fusie zo snel plaatsvinden dat er geen waterstof zou overblijven. Ook in dat geval zouden er geen planeten en geen zonnestelsels zijn, en dus geen leven.

De verhouding tussen electronen en protonen moet nauwkeurig gebalanceerd zijn: tot een nauwkeurigheid van n op 1037. Als deze fundamentele constante groter of kleiner zou zijn dan deze waarde, dan zou electromagnetisme de zwaartekracht overheersen en de vorming van sterrenstelsels, sterren en planeten verhinderen. Ook dan zou leven onmogelijk zijn.

De verhouding tussen de electromagnetische kracht en de zwaartekracht moet nauwkeurig gebalanceerd zijn tot een nauwkeurigheid van n op 1040. Als deze waarde een weinig zou worden verhoogd, dan zouden alle sterren tenminste 40% massiever zijn dan onze zon. Dat betekent dat sterren dan te kort en te onevenwichtig zouden branden om complex leven mogelijk te maken. Als deze waarde iets zou afnemen, dan zouden alle sterren tenminste 20% minder massief zijn dan de zon. Hierdoor zouden zij niet in staat zijn om zware elementen voort te brengen.

De snelheid waarmee het universum uitdijt moet fijn afgestemd zijn tot een nauwkeurigheid van n op 1055. Als het universum te snel zou uitdijen, dan zou materie te snel uitzetten en zouden sterren, planeten en sterrenstelsels niet kunnen vormen. Als het universum te langzaam zou uitdijen, dan zou het universum snel ineenstorten -- nog vr de vorming van sterren.

De massadichtheid van het universum is fijn afgestemd om leven mogelijk te maken, tot een nauwkeurigheid van n op 1059. Als het universum iets massiever zou zijn, dan zou een overvloed aan Deuterium van de Oerknal er toe leiden dat sterren te snel zouden opbranden, en dan zou complex leven niet kunnen ontstaan. Als het universum iets minder massief zou zijn, dan zou een tekort aan Helium leiden tot een tekort aan zware elementen -- ook weer met als gevolg dat er geen leven zou zijn.

Kosmische Fijnafstemming - Conclusie
Het geloof dat de feiten en getallen die hier werden genoemd niets meer zouden zijn dan een fortuinlijk toeval vereist ongetwijfeld een groter geloof dan dat van de Christen die gelooft in een thestisch ontwerp van het universum. Dergelijke wetenschappelijke inzichten, die in de afgelopen decennia zijn verworven, zetten wijlen Robert Jastrow (iemand die zichzelf als agnosticus bestempelde) aan tot het schrijven van de volgende woorden: "Voor de wetenschapper die naar zijn geloof in de kracht van de rede heeft geleefd, eindigt het verhaal als een slechte droom. Hij heeft de bergen van de onwetendheid beklommen en staat op het punt om de hoogste piek te bedwingen; wanneer hij over de laatste rots klautert wordt hij begroet door de groep theologen die daar al eeuwen heeft gezeten."

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

De Oorsprong van het Leven
Creationisme en Wetenschap
Evolutie
De Oerknal Theorie
Kosmische Fijnafstemming
RNA Wereld
Oorsprong van het Universum
De Dubbele Schroef van het DNA
Schepping
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Thesme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Kosmische Fijnafstemming to My Google!
Add Kosmische Fijnafstemming to My Yahoo!
XML Feed: Kosmische FijnafstemmingWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFOs   5-Geen oorsprong het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.