Evolutie

Evolutie

 
U bent hier: Wetenschap >> Evolutie 4
(Lees Eerst Evolutie Deel 1)

Evolutie - De Religie van het Evolutionisme
Darwin, Huxley, Spencer en andere vroege evolutionisten gingen niet die richting op omdat dit vooral door wetenschappelijk bewijs werd ingegeven, maar vooral vanwege een emotionele en geestelijke vooringenomenheid tegen God, de Bijbel en het Christendom. Met een dergelijke houding was het gemakkelijk voor hen om het fysieke bewijsmateriaal op een manier te interpreteren die de voorkeur gaf aan een materialistische uitleg van de zaken. Evolutie werd hun plaatsvervanger voor God.1 Dr. Davidheiser, die aan Harvard University een doctorsgraad in de zoölogie ontving, legt tot in detail uit waarom een geloof in evolutie inderdaad een geloofsovertuiging is: "Er is waargenomen dat een groot aantal fenomenen onder bepaalde omstandigheden zo regelmatig plaatsvindt dat deze als vanzelfsprekend worden aangenomen, maar men realiseert zich niet dat er hierbij een geloof in de uniformiteit van de natuur wordt uitgeoefend. Maar de situatie is totaal verschillend in het geval van de evolutietheorie, omdat een groot aantal vermeende fenomenen in de evolutie van het leven mysterieus zijn en er een geloofsovertuiging voor nodig is om deze te kunnen aanvaarden." 2

Evolutie, zo wordt gezegd, vereist van haar volgelingen een grotere hoeveelheid geloof dan een geloof in de schepping. De evolutionaire doctrine is gebaseerd op een lange reeks van aannames, waarvan vele ongegrond zijn en de overige onzeker. Elk van deze aannames wordt als bewezen beschouwd zodra de schrijver of spreker zich naar de volgende stap begeeft. Het resultaat is eender aan het bouwen van een huis boven op een berg strohalmen.

Maar na verloop van tijd zal elk wereldbeeld dat niet waar is ontrafelen door de opeenstapeling van tegenbewijs of de ontdekking van tegenwerpingen en tegenstrijdigheden binnen het wereldbeeld zelf. Deze ontrafeling zal doorgaan tot alleen de kern overblijft; een blind geloof met alleen maar denkbeeldige verbindingen met de werkelijke wereld. Dit is al met vele valse religies in het verleden gebeurd, maar ook met zogenaamde wetenschappelijke methoden, zoals de alchemie, en dit vindt tegenwoordig plaats in het geval van de evolutietheorie. Dr. William Dembski zegt: "Darwin’s idee was een goed idee voor zolang als het duurde. Maar met de voortgangen in de technologie en in de informatie- en levenswetenschappen (in het bijzonder de moleculaire biologie) loopt de Darwinistische goocheltruc ten einde. De tijd is gekomen om de trucs op te bergen -- de rookgordijnen en de handgebaren, de "omdat dat nu eenmaal zo is" verhalen, het omzeilen van de vragen, het pochen en het bluffen -- en de tijd is gekomen om wetenschappelijk te verklaren wat mensen al lang hebben geweten, namelijk dat je geen ontwerp kunt krijgen zonder een ontwerper." 3

Evolutie – Een Vooringenomenheid tegen het Bovennatuurlijke
De meeste wetenschappelijke bladen zijn volledig ontdaan van elke mogelijke aanwijzing dat er ooit ook maar een enkel mens is geweest die in de schepping heeft geloofd. De auteurs aarzelen niet om strijdige theorieën te bespreken, ongeacht hoe belachelijk, zolang als deze niet op een serieuze manier een bovennatuurlijk wezen zullen overwegen. De moderne wetenschap lijkt de fundering gretig te negeren die door de grote Christelijke wetenschappers als Kepler, Newton, Joule, Boyle, Kelvin, Faraday en Van Leeuwenhoek werd gelegd; wetenschappers die niet bang waren om voor hun geloof uit te komen en die hun ideeën over wetenschappelijke wetten hadden gebaseerd op de kennis dat er inderdaad een Schepper en Wetgever is.

Middelbare school- en universiteitsboeken volgen de trend van de wetenschappelijke bladen. Francis Crick, winnaar van de Nobelprijs in de biologie voor zijn werk aan de DNA molecule, merkte ooit het volgende op over de Britse scholen: "Persoonlijk zou ik zelf nog verder gaan, en ik denk dat het eveneens betreurenswaardig is dat er zo veel religieus onderwijs wordt gegeven" 4, een standpunt dat door veel wetenschappers in onze tijd wordt weergalmd. Maar men kan zich afvragen of het alternatief dat door deze wetenschappers wordt voorgesteld iets anders is dan slechts een andere religie. Eugenie Scott, uitvoerend directeur van het Amerikaanse nationale centrum voor het wetenschappelijk onderwijs (National Center for Science Education, NCSE), probeert haar doelen niet te verhullen: "Ik ben een evolutie-evangelist geworden".5

"Een geloof in evolutie is een ongeloof, slechts een tegengesteld geloof", schreef T. Robert Ingram.6 Hij stelde dat, hoewel materialistische evolutie vaak als een religie wordt gekarakteriseerd, een diepere kijk onthult dat het woord "ongeloofsovertuiging" een betere benadering is. En deze "ongeloofsovertuiging" kan zo diep geworteld zijn dat niets -- zelfs niet het meest krachtige bewijs dat men zich kan voorstellen -- hen er ooit toe kan bewegen om ooit iets anders te overwegen. Geoffrey Simmons zegt hierover:

    “Er zijn te veel ontbrekende schakels, ontbrekende verbindingen tussen de ontdekkingen, anatomische en functionele complexiteiten, onverklaarbare genetische veranderingen en een te overweldigend aantal onverklaarbare en onwaarschijnlijke toevalligheden om de evolutietheorie in de lijst van bewezen wetenschappelijke theorieën te plaatsen. Een enorme, snel groeiende tsunami van ontbrekende schakels nadert het strand van Charles Darwin, maar toch kunnen sommige kustbewoners het gebulder ervan niet horen. Sommigen zullen misschien altijd doof blijven.” 7

Lees Nu Evolutie Pagina 5!

Voetnoten
1 Why Scientists Accept Evolution, oftewel Waarom Wetenschappers Evolutie Accepteren (Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1966), door Robert T. Clark and James D. Bales.
2 Evolution and Christian Faith, oftewel Evolutie en het Christelijk Geloof (Nutley, NJ.: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1969), door Bolton Davidheiser.
3 The Design Revolution, oftewel De Ontwerp Revolutie (IVP, 2004), door Dr. William Dembski.
4 Of Molecules and Man, oftewel Over Moleculen en Mens (Seattle: University of Washington Press, 1966) door Francis H.C. Crick
5 More Magazine, Augustus 2005.
6 Brief aan de Redacteur van Creation Research Society Quarterly (Vol 8. 1971) door T. Robert Ingram
7 Billions of Missing Links, oftewel Miljarden Ontbrekende Schakels (Harvest House, 2007), door Geoffrey Simmons, M.D.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk deze korte video!
Geest over Materie Video

Geest over Materie Video
Wetenschappelijke Wereldbeelden

Charles Darwin
Evolutietheorieën
Bewijs Voor Evolutie
Waarom ik in God geloof
Junk DNA
Evolutie En Het Fossielenbestand
Charles Darwin
Evolutie van Seks
Symbiose
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Evolutie to My Google!
Add Evolutie to My Yahoo!
XML Feed: EvolutieWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.