Evolutie

Evolutie

 
U bent hier: Wetenschap >> Evolutie 2
(Lees Eerst Evolutie Deel 1)

Evolutie - Verschillende Maten van Toewijding van Wetenschappers
Er bestaat een grote verscheidenheid onder de wetenschappers die in evolutie geloven. Sommigen zijn ware kruisvaarders voor de doctrine. Dit is logisch – als iemand werkelijk in een filosofie gelooft, dan zal hij deze waarschijnlijk willen verspreiden.

Anderen weergalmen de doctrine gretig, en een groot aantal gaat er in mee omdat dit gewoonweg lijkt wat men behoort te doen. De meeste wetenschappers zijn geen experts in de relevante gebieden, zoals microbiologie en genetica, en hebben slechts een mening over het onderwerp net als alle andere mensen. Een groot aantal van deze wetenschappers heeft serieuze twijfels over de evolutietheorie, maar zij houden hun bedenkingen voor zich. En natuurlijk zijn er veel mensen – waaronder ook wetenschappers – die gewoon eerlijk verward zijn over dit onderwerp. Niet vanwege het bewijs, maar vanwege het vermeende bewijs – dit is een belangrijke verklaring voor het in stand blijven van het evolutionaire geloof.

Evolutie - Een Modieus Foutief Idee
William Randolph Hearst Jr. schreef ooit over de druk die uitgaat van “modieuze ideeën…die met een zodanige kracht naar voren worden geschoven dat het gezond verstand zelf er het slachtoffer van wordt”. Iemand onder een dergelijke druk kan dan, zo zegt hij, “met een irrationaliteit te werk gaan die aan het ongelooflijke grenst”1. Dit is precies wat er gebeurt in het geval van de overweldigende druk om evolutie te aanvaarden. Deze druk wordt niet alleen door de gevestigde wetenschappelijke orde uitgeoefend, maar ook door sympathisanten in de media en in de politiek, vanwege redenen die ver buiten het domein van de wetenschap vallen en met een enorme reikwijdte en een enorme invloed op grote publiek. Janet Browne schrijft over hoe dit begon: “De eerste golf van positieve reacties moet worden toegeschreven aan Darwin’s vrienden. Want het was overduidelijk dat Darwin’s theorieën net zo nuttig voor hen waren als zij voor zijn theorieën waren. Tijdens de hierop volgende decennia verwierven de verdedigers van Darwin invloedrijke posities in het Britse en Amerikaanse intellectuele leven. Samen zouden deze mensen ook de wetenschappelijke media uit die tijd gaan controleren, met name de belangrijke bladen….Darwin’s tegenstanders slaagden er niet in om eenzelfde controle over de media te verwerven of tot in de significante instituten door te dringen.”2

Door de jaren heen is de kracht, die de “mythe” van de evolutieleer over het grote publiek heeft verkregen, door het menselijk verlangen naar conformisme, haast uitgegroeid tot een massa-hypnose. Deze heeft zo’n sterke gevolgen gehad omdat mensen de indruk is gegeven dat dit het “orthodoxe” standpunt is onder die mensen die door hen als wetenschappelijk en wereldwijs worden beschouwd.

Een wetenschapper die zelf op een dergelijke manier beïnvloed is, zal niet erg happig zijn om het bewijs met een open geest te onderzoeken. Het probleem is niet wetenschappelijk – het is emotioneel. Iemand kan gemakkelijk toegewijd raken aan iets wat een modieuze filosofie lijkt te zijn, de filosofie die “in” is onder de vakgenoten. De beslissende factor is de druk om zich te conformeren, of dit nu juist of onjuist is. Er is altijd moed en een bewuste eerlijkheid voor nodig om de waarheid na te streven wanneer je te maken hebt met de aandruk om als “in” te worden beschouwd omdat je “net als” zus of zo wilt zijn.

Wanneer een bepaald modieus idee in een samenleving in het spotlicht staat, dan heeft dit de neiging om tegenstrijdige standpunten te verjagen. U hebt, net als wij zelf, misschien ontdekt dat het moeilijk is om in openbare- en universiteitsbibliotheken bepaalde serieuze wetenschappelijke werken te vinden die een kritische houding ten opzichte van evolutie innemen. Dit soort boeken lijken vaak in de religieuze sectie terecht te komen, in plaats van in de wetenschappelijke sectie. Het kan soms moeilijk zijn om wetenschappelijke publicaties gedrukt te krijgen als deze de evolutieleer niet ondersteunen. Het is eveneens niet uitzonderlijk dat personeelsleden van wetenschappelijke instituten bepaalde posities verliezen (of dergelijke posities zelfs nooit bekleden) vanwege hun onorthodoxe kijk op evolutie. Tegenwoordig verbergen vele onderzoekers en wetenschappers die de evolutietheorie afwijzen hun gedachten en ideeën volledig, of zij verbergen zich achter pseudoniemen wanneer zij controversiële ideeën publiceren, uit vrees om hun baan te verliezen of belachelijk te worden gemaakt.

In een wereld die geleidelijk zo vertrouwd is geraakt met een ongebalanceerde afschildering van wetenschappelijke feiten, als gevolg van een algemene vooringenomenheid, pogingen om academische vrijheid te onderdrukken en het natuurlijke menselijke verlangen om “in zwang” te zijn, is het niet moeilijk om je voor te stellen waarom de evolutietheorie zelfs onder wetenschappers zo algemeen aanvaard is.

Lees Nu Evolutie Pagina 3!

Voetnoten
1 Editor's Report door William Randolph Hearst, Jr., The Herald-Examiner, Los Angeles, 14 November 1971.
2 Charles Darwin: The Power of Place (Princeton, 2002), door Janet Browne.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk deze korte video!
Geest over Materie Video

Geest over Materie Video
Wetenschappelijke Wereldbeelden

Problemen Met Het Fossielenbestand
Evolutie Van De Mens
Multiversum
Abiogenesis
Darwin Dag
Evolutie van de Mens
Symbiose
De Cambrische Explosie
Evolutietheorie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Evolutie to My Google!
Add Evolutie to My Yahoo!
XML Feed: EvolutieWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.