Archaeopteryx

Archaeopteryx

 
U bent hier: Wetenschap >> Archaeopteryx

Archaeopteryx - Inleiding
De eerste vogels zijn in het tijdperk van de dinosauriërs in het fossielenbestand te vinden. Een bijzonder geval is de Archaeopteryx uit de Jura periode in Beieren. Omdat het volledig ontwikkelde veren had, waaronder primaire en secundaire veren die op dezelfde manier gerangschikt zijn als in moderne vogels, wordt Archaeopteryx als een vogel erkend en geclassificeerd. Maar het skelet van het dier heeft enkele reptielachtige kenmerken, zoals een gewervelde staart, geklauwde vingers en tanden. Het dier wordt daarom als een schakel in de evolutionaire keten beschouwd dat aantoont dat vogels uit reptielen zijn geëvolueerd. In het algemeen wordt aangenomen dat vogels zijn voortgekomen uit een groep dinosauriërs die therapoda worden genoemd. Enkele kenmerken van deze therapoda zijn hun relatief geringe afmetingen, het feit dat ze op twee poten lopen, hun lange en geklauwde achterpoten en de drie vingers aan de voorste ledematen. Daarnaast hebben enkele therapoda holle beenderen, terwijl enkele latere therapoda geen tanden hebben, waardoor hun mond enigszins op een snavel lijkt.

Archaeopteryx - Een Echte Overgangsvorm?
Ondanks de overeenkomsten tussen therapoda en vogels bestaan er ook substantiële verschillen die zich krachtig uitspreken tégen een voorouderlijke relatie. Ten eerste is het zo dat de therapoda zogenaamde Saurischia zijn, en geen Ornithischia. Dat wil zeggen dat zij een bekken hebben dat karakteristiek is voor hagedissen, niet voor vogels. Dit is tegenstrijdig met wat er verwacht zou worden. Bovendien hebben vogels en therapoda verschillende vingers in hun voorste ledematen, ook al hebben beide groepen slechts drie vingers in die ledematen: therapoda hebben de eerste drie van de gebruikelijke vijf vingers, terwijl vogels de tweede tot en met de vierde hebben. Een heel belangrijk verschil is dat therapoda, ook al hebben zij lange en goed ontwikkelde achterpoten, maar heel kleine voorste ledematen hebben. Zulke korte ledematen kunnen nauwelijks gezien worden als geloofwaardige voorgangers van de uitgestrekte en goed ontwikkelde voorarmen van vogels, waaronder de Archaeopteryx, die hun vleugels moeten kunnen ondersteunen. De therapoda hebben geen sleutelbeenderen, en dat is typisch is voor rennende dieren. Deze beenderen zijn wel aanwezig in Archaeopteryx en vormen het zo bekende vorkbeen (furcula) dat alle vogels hebben om de vleugels te ondersteunen. Tenslotte had Archaeopteryx een aanzienlijk grotere hersenruimte, wat een weerspiegeling is van de behoefte aan grotere zintuiglijke vermogens en een betere beheersing van de motoriek die nodig zijn om te kunnen vliegen.

Het moet opgemerkt worden dat vogels op een unieke manier zijn uitgerust om zuurstof door hun lichaam te verspreiden -- om het hoge metabolisme mogelijk te maken dat nodig is om te kunnen vliegen. Maar er is geen enkele aanwijzing dat er ooit een reptielengroep is geweest dat een dergelijk systeem, of een mogelijke voorganger ervan, heeft gehad. Sterker nog, sommige wetenschappers concluderen dat de manier waarop therapoda ademhalen lijkt op die van krokodilachtigen en dat een overgang van een dergelijk systeem naar het systeem dat vogels gebruiken door een niet-levensvatbare fase zou moeten gaan.

Een ander belangrijk punt is dat de meest vogelachtige therapoda niet ontstonden tot aan het einde van de Krijtperiode -- zo'n 70 miljoen jaar na Archaeopteryx, en dus zou dit geen voorouder kunnen zijn. Zij komen zelfs later om de hoek kijken dan de diverse vogelgroepen uit de Krijtperiode die nog meer op de moderne vogel lijken dan op Archaeopteryx.

Een laatste aandachtspunt dat het vermelden waard is, is het probleem van de oorsprong van de door spieren aangedreven vlucht. Ontwikkelden vleugels zich omdat dieren uit bomen naar beneden gleden, of omdat zij snel over de grond renden? Er bestaat voor geen van beide enig overtuigend bewijs. Het bewijs dat we hebben lijkt zelfs tegenstrijdig met beide. Waar het om gaat is dat Archaeopteryx een volledig ontwikkelde vogel was, die in staat was om te vliegen, en geen tussenvorm van een glijdend of rennend wezen.

Archaeopteryx - Conclusie
Hoewel het misschien billijk is om te concluderen dat Archaeopteryx een soort tussenvorm was (in de zin dat het een vogel was die een handvol kenmerken gemeen heeft met reptielen), kan deze toch in fylogenetische termen niet als een overgangsvorm worden gezien. Net zoals dit het geval is voor zo veel andere diersoorten, komen de vogels plotseling in het fossielenbestand te voorschijn zonder enig duidelijk verband met eerdere wezens.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Piltdown Mens
Het Fossielenbestand
Archaeopteryx
Leeftijd Van De Aarde
Leeftijd van de Aarde
Dinosaurus Fossielen
Problemen Met Het Fossielenbestand
Geschiedenis van de Draken
Radiometrische Datering
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Archaeopteryx to My Google!
Add Archaeopteryx to My Yahoo!
XML Feed: ArchaeopteryxWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.