Wie Maakte God?

Wie Maakte God?

 
U bent hier: Wetenschap >> Wie Maakte God?

Deze tekst is afkomstig uit het boek Colliding with Christ (oftewel Aanvaring met Christus) van R.C. Metcalf. Voor meer informatie, zie: www.thinkagain.us.

Wie Maakte God?
Een pienter vijfjarig jongetje werd door een vriend gevraagd: “Wie Maakte God?” en hij beantwoordde de vraag die ook Dawkins stelt: "wie ontwierp de ontwerper?". Het kind aarzelde geen seconde en zei: "God heeft zijn zelf gemaakt!" Natuurlijk begreep het kind niet dat een "zelf-schepping" vereist dat je bestaat voordat je bestaat en dat is betekenisloos. Christelijke theologen daarentegen beweren al eeuwen dat God eeuwig is. Laten we dit standpunt eens logisch bekijken.

  1. Als er ooit een tijd was waarin absoluut niets bestond, dan zou er tegenwoordig ook niets bestaan.
  2. Tegenwoordig bestaan er dingen.
  3. Daarom was er nooit een tijd waarin absoluut niets bestond.
De bovenstaande drie proposities worden in de formele logica een geldig syllogisme genoemd. Een syllogisme is gewoon een verzameling van drie stellingen. De eerste stelling geeft de major term (of het predicaat). De tweede stelling geeft de minor term (of het subject), en de derde stelling geeft de conclusie, die noodzakelijkerwijs moet volgen uit de eerste twee premissen in een op juiste wijze opgebouwd syllogisme. De bovenstaande stellingen geven ons wat de formele logica beschrijft als een modus tollens syllogisme. De basisvorm van een dergelijk syllogisme luidt als volgt:
  1. Als P, dan Q.
  2. Niet Q.
  3. Daarom niet P.
Een andere manier om deze conclusie ("er was nooit een tijd waarin absoluut niets bestond") te verwoorden is het verwijderen van de dubbele ontkenning en te stellen: "er was altijd een tijd waarin iets bestond".

Wie Maakte God - Wat zijn de alternatieven?
De vraag die dan gesteld moet worden is: 'Wat heeft er dan altijd bestaan?' We hebben slechts twee opties: het materiële universum bestond uit ruimte, tijd, materie en energie of uit de eeuwige en geestelijke God, die afzonderlijk van het materiële universum bestaat. Met het gegeven dat zeer respectabele kwantum-kosmologen, zoals Alexander Vilenkin, geloven dat de wetenschap zonder twijfel heeft aangetoond dat het universum een begin moet hebben gehad in de oerknal (Big Bang) blijft er slechts één andere optie over: God. Omdat er iets moet zijn dat eeuwig en onveroorzaakt is, en het universum dit zelf niet kan zijn, is de enige logische conclusie die we hebben dat een geestelijke, zichzelf onderhoudende God bestaat en eeuwig bestaan heeft.

Wie Maakte God – Logische Implicaties
Het logische argument voor de eeuwigheid van God vertegenwoordigt niet de enige tekortkoming in de redenering van Dawkins. Christelijk filosoof William Lane Craig merkt op dat een verklaring voor een verklaring (God's bestaan) logisch gezien niet noodzakelijk is.

    Om een bepaalde verklaring als de beste verklaring te erkennen hoeft men geen verklaring voor de verklaring te hebben. Dit is een elementair punt met betrekking tot het concluderen welke verklaring het beste is, zoals dit in de filosofie van de wetenschap wordt gedaan. Als archeologen die in de aarde graven bepaalde dingen ontdekken die op speerpunten en bijlen en aardewerkscherven lijken, dan zou het gerechtvaardigd zijn om te concluderen dat deze artefacten niet een toevallig resultaat zijn van afzettingen en metamorfose, maar produkten van een onbekende bevolkingsgroep, ook al hebben zij geen idee wie deze mensen dan waren of waar zij vandaan kwamen. Als astronauten op de andere kant van de maan een stapel machines zouden aantreffen, dan zou het op eenzelfde manier voor hen gerechtvaardigd zijn om te concluderen dat deze het produkt is van intelligente, buitenaardse wezens, ook al hebben zij geen idee wie deze buitenaardse wezens zijn of waar zij vandaan komen. Om te herkennen dat een bepaalde verklaring de beste verklaring is, is het niet nodig om de verklaring te verklaren. Sterker nog, als we dat wel zouden vereisen, dan zou dit leiden tot een oneindige reeks van verklaringen, zodat niets ooit zou kunnen worden verklaard en de wetenschap dus zou worden vernietigd. In het onderhavige geval is het dus zo dat je niet in staat hoeft te zijn om de ontwerper te verklaren om te kunnen herkennen dat een intelligent ontwerp de beste verklaring is voor het ogenschijnlijke ontwerp in het universum.1

Lees Verder!

1 http://www.reasonablefaith.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5493


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk deze korte video!
Wie Maakte God

Wue Schiep God
Wetenschappelijke Wereldbeelden

Richard Dawkins
Ontwerp in de Natuur
Wie Maakte God?
Schrödinger
Vele Werelden Hypothese
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Wie Maakte God? to My Google!
Add Wie Maakte God? to My Yahoo!
XML Feed: Wie Maakte God?Wat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.