Wat Is Evolutie

Wat Is Evolutie

U bent hier: Wetenschap >> Leer Meer over Darwin's Evolutietheorie! >> Wat Is Evolutie

Wat Is Evolutie?

Evolutie wordt technisch gedefiniŽerd als: "een geleidelijk proces waarin iets verandert in een andere en gewoonlijk complexere of betere vorm." Het meest beroemde gebruik van het woord "evolutie" is het proces waarmee een organisme zich met het verstrijken van de tijd, als reactie op zijn omgeving, tot een geraffineerder levensvorm ontwikkelt. De Evolutietheorie is tegenwoordig het meest populaire concept over hoe het leven zijn tegenwoordige toestand heeft bereikt. Evolutie als een biologisch mechanisme wordt gedreven door natuurlijke selectie. Aan deze theorie wordt door vele wetenschappers de voorkeur gegeven om de fenomenen in de natuur te verklaren, in zo'n sterke mate dat deze in het algemeen in de meeste studies als een feit wordt aangenomen.

In werkelijkheid is de evolutietheorie niet zonder controverse. Afgezien van religieuze bezwaren leidt een diepere analyse van evolutie tot twijfels, waarmee de wetenschappelijke gemeenschap moeite heeft om er antwoorden op te geven. Evolutie is nooit fundamenteel bewezen, en de meeste wetenschappers geven dit ook toe. Het is ironisch dat vele evolutionisten de theorie verdedigen met argumenten die ooit aan fundamentele Christenen werden toegewezen, zoals "het is gewoonweg het meest voor de hand liggende", en "omdat ik er voor gekozen heb er in te geloven", of "omdat ik weiger het tegenovergestelde te geloven". Deze wetenschappers vullen de gaten in het religieuze model door gebruik te maken van redelijke aannamen, iets waarvoor niet-evolutionisten vaak worden bekritiseerd.

Evolutie kent verscheidene belangrijke componenten: Natuurlijke selectie, Macro-evolutie en Micro-evolutie. Evolutie bestond al lang als een theorie voordat enig bewijs voor deze componenten was gevonden. Uiteindelijk waren wetenschappelijke studies in staat om de data door middel van een evolutionair standpunt te interpreteren en deze kernconcepten in de moderne evolutietheorie te verweven.

Natuurlijke selectie is de machine die evolutie voortbeweegt. Dit mechanisme zorgt er voor dat organismen die "abnormaal" zijn een verandering in de omgeving kunnen overleven, en hierdoor de "nieuwe normale" organismen worden. Na verloop van tijd kan dit, volgens de Evolutietheorie, er toe leiden dat een organisme in een totaal andere levensvorm verandert. In de natuur kan bewijs voor natuurlijke selectie worden geobserveerd, maar niet in die mate dat een complete soort zich merkbaar zou veranderen. Elke genetische mutatie, waarvan de wetenschap heeft vastgesteld dat deze de vorm of functie van een organisme veranderde, resulteerde in een handicap of leidde tot de dood. Maar dit betekent wel dat een ecosysteem kwetsbaar is voor snelle veranderingen, omdat organismen die zich niet kunnen aanpassen gewoonlijk sterven.

Niemand stelt Micro-evolutie in twijfel. Er bestaat universele overeenstemming over het feit dat wolven, coyotes, dingo's, jakhalzen, vossen, en de honderden verschillende hondensoorten allemaal afstammen van een oorspronkelijk paar "honden". Het gaat hier om variatie binnen een Soort, NIET om een opwaartse evolutionaire trend die vanuit eenvoud tot complexiteit leidt zoals de Darwinistische Evolutietheorie voorstelt. De variaties vinden altijd in een neerwaartse trend plaats en worden begrensd door de genetische code (aan honden zullen geen vleugels groeien en ze zullen niet leren hoe te vliegen). Geen nieuwe genetische informatie wordt toegevoegd, maar er vindt altijd een verlies aan genetische informatie plaats: Het originele paar "honden" zou alle potentiŽle karakteristieken van al hun verschillende nakomelingen al hebben gehad, terwijl hun nakomelingen zelf datzelfde potentieel hebben verloren. De Hondensoort is de oorsprong geweest van vele soorten die later op hun beurt geÔsoleerde genenpoelen zouden vormen. De oorspronkelijke ouders zouden alle potentiŽle eigenschappen al hebben gehad, die in al hun verschillende nakomelingen tot uitdrukking zijn gekomen. Dit is het enige wat door de wetenschap is geobserveerd. Er is geen proces bekend waarmee genetische informatie zou kunnen worden toegevoegd.

Terwijl Micro-evolutie (Variaties binnen een Soort) is geobserveerd en goed bedocumenteerd is, geldt dit niet voor Macro-evolutie, die dus sterk betwijfeld kan worden. Macro-evolutie is de overgang van de ene Soort plant of dier naar een andere. Macro-evolutie vraagt om grote of belangrijke veranderingen in de basisfuncties van een organisme. Dit kan niet plaatsvinden tijdens het leven van een individueel organisme, dus kan het slechts het resultaat zijn van een reeks genetische mutaties. Elke in laboratoria waargenomen genetische mutatie, waarbij vorm of functie waren betrokken, waren ofwel fataal, ofwel leidden tot een verminking ofwel maakten een eerdere mutatie ongedaan. Sommige bacteria met genetische afwijkingen hebben antibiotica bijvoorbeeld beter overleefd dan bacteria zonder die mutaties, maar stierven snel uit toen de antibiotica verdween. Macro-evolutie is de uitleg van de evolutionisten voor het ontstaan van de miljarden verschillende levensvormen op aarde - Variatie van de ene Soort tot een andere.

Zoals we hierboven hebben laten zien kent evolutie als het kernmechanisme van de biologie enkele ernstige hindernissen. Er bestaat overweldigend bewijs dat organismen ten gevolge van mutaties lijden, in plaats van er voordeel van te hebben. Het is haast onmogelijk om de balans van de ecosystemen op aarde, inclusief de relaties tussen de soorten, te verklaren middels het steeds veranderende evolutionaire wereldbeeld. In werkelijkheid is evolutie niet anders dan elke andere filosofische of religieuze mening over het ontstaan van het leven. Het lijkt door enkele feiten ondersteund te worden, maar door andere te worden weerlegd. Er bestaan gaten in de theorie die gevuld moeten worden door "het voordeel van de twijfel". In religieuze kringen wordt dit "geloof" genoemd.

Leer Meer over Darwin's Evolutietheorie!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen.


Praat over ons:    Volg ons:  |  Wat zijn social media?

Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.