De Relativiteitstheorie

De Relativiteitstheorie

 - Feitelijke Implicaties
U bent hier: Wetenschap >> De Relativiteitstheorie

De Relativiteitstheorie - Een Korte Geschiedenis
De Relativiteitstheorie, die in het begin van de 20e eeuw door de Joodse natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) werd voorgesteld, is één van de meest significante wetenschappelijke vooruitgangen van onze tijd. Hoewel het concept van relativiteit niet door Einstein zelf werd geïntroduceerd, zat zijn belangrijke bijdrage in de herkenning van het feit dat de lichtsnelheid in een vacuüm constant is en een absolute fysische grens vormt voor beweging. Dit heeft geen belangrijke invloed op iemand's dagelijkse leven omdat wij zelf met snelheden reizen die veel lager zijn dan de lichtsnelheid. Maar voor objecten die met snelheden reizen die dichter bij de lichtsnelheid liggen stelt de relativiteitstheorie dat dergelijke objecten vanuit het gezichtspunt van een waarnemer op aarde langzamer bewegen en in lengte korter worden. Einstein leidde eveneens de beroemde vergelijking E = mc2 af, die de gelijkheid van massa en energie onthult.

Toen Einstein deze theorie toepaste op zwaartekrachtvelden, leidde hij hieruit het "gebogen ruimte-tijd continuüm" af dat de dimensies van ruimte en tijd voorstelt als een twee-dimensionaal oppervlak waarin door massieve objecten valleien en deuken worden gemaakt. Dit aspect van de relativiteit verklaart het fenomeen van licht dat rond de zon buigt, en voorspelde zowel zwarte gaten als de achtergrondstraling (CMB) -- een ontdekking die fundamentele afwijkingen blootlegde in de theorie die een statische toestand van het universum voorstelde. Voor zijn werk over relativiteit, het foto-electrische effect en straling ontving Einstein in 1921 de Nobelprijs.

De Relativiteitstheorie - De Basis
Natuurkundigen splitsen de Relativiteitstheorie gewoonlijk in twee delen.

  • Het eerste deel is de Speciale Relativiteitstheorie, die in essentie omgaat met de vraag of rust en beweging relatief of absoluut zijn, en met de gevolgen van Einstein's gissing dat deze relatief zijn.

  • Het tweede deel is de Algemene Relativiteitstheorie, die vooral van toepassing is op versnellende deeltjes, in het bijzonder ten gevolge van zwaartekracht, en dient als een radicale revisie van Newton's theorie. Deze theorie voorspelt belangrijke nieuwe resultaten voor zich snel voortbewegende en/of zeer massieve lichamen. De Algemene Relativiteitstheorie reproduceert op juiste wijze alle geldige voorspellingen van Newton's theorie, maar vergroot ons begrip op het gebied van enkele sleutelprincipes. De Newtoniaanse natuurkunde had voorheen gesteld dat zwaartekracht door middel van lege ruimte te werk gaat, maar het ontbrak aan verklarend vermogen over de vraag hoe de afstand en massa van een gegeven object door de ruimte konden worden overgedragen. De Algemene Relativiteitstheorie rekende met deze paradox af, omdat deze laat zien dat objecten zich op een rechte lijn in de ruimte-tijd bewegen, maar dat we de beweging als een versnelling waarnemen vanwege de gebogen aard van de ruimte-tijd.
De hoge nauwkeurigheid van Einstein’s theorieën over de speciale en algemene relativiteit is in de afgelopen jaren bevestigd en de data blijkt overeen te komen met vele belangrijke voorspellingen; de belangrijkste was wel de zonsverduistering van 1919 die er van getuigde dat het licht van de sterren inderdaad door de zon wordt afgebogen wanneer het licht dichtbij de zon reist op weg naar de aarde. De volledige zonsverduistering maakte het mogelijk dat astronomen -- voor het eerst -- sterrenlicht vlak bij de rand van de zon konden analyseren. Door de intense helderheid van de zon was dit voorheen niet mogelijk geweest. De theorie voorspelde ook de snelheid waarmee twee neutronensterren die zich in een baan om elkaar heen bevinden naar elkaar toe zullen bewegen. Toen dit fenomeen voor het eerst werd gedocumenteerd bewees de algemene relativiteit tot op een triljoenste van een procent nauwkeurig te zijn, en werd daarmee één van de best bevestigde principes in de hele fysica.

Wanneer de principes van de algemene relativiteit op onze kosmos worden toegepast, dan laat dit zien dat onze kosmos niet statisch is. Edwin Hubble (1889-1953) toonde in 1928 aan dat het Universum een eindige tijdshoeveelheid in het verleden tot ontstaan kwam. De meest voorkomende interpretatie van deze uitdijing is tegenwoordig dat het universum op het moment van de Oerknal (Big Bang) begon te ontstaan, zo'n 13.7 miljard jaar geleden. Maar dit is niet het enige plausibele kosmologische model in de academische wereld, en een groot aantal scheppingswetenschappers, zoals Russell Humphreys en John Hartnett hebben modellen binnen een bijbels raamwerk ontwikkeld, die -- tot op heden -- de toets der kritiek van de meest krachtige tegenstanders hebben weten te doorstaan.

De Relativiteitstheorie - Een Getuigenis voor de Schepping
Door gebruik te maken van de combinatie van de waargenomen kosmische uitdijing en de algemene relativiteitstheorie kunnen we uit de data afleiden dat het universum in grootte zou moeten afnemen wanneer men verder terug in de tijd kijkt. Maar, dit kan niet onbegrensd worden geëxtrapoleerd. De uitzetting van het universum helpt ons om te begrijpen in welke richting de tijd voortschrijdt. Dit wordt de 'kosmologische tijdpijl' genoemd. Deze impliceert dat de toekomst -- per definitie -- de richting is waarin het universum in grootte toeneemt. De uitdijing van het universum heeft ook de tweede wet van de thermodynamica voortgebracht, die stelt dat de algehele entropie (wanorde) in het Universum met het verstrijken van de tijd alleen maar kan toenemen, omdat de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor arbeid met de tijd afneemt. Als het universum eeuwig zou zijn, dan zou de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor arbeid dus al uitgeput zijn. Hier volgt dus uit dat er een moment is geweest waarop de entropie een absolute waarde 0 had (de meest geordende toestand op het moment van de schepping) en dat de entropie sindsdien is toegenomen -- dat wil zeggen, het universum was ooit volledig "opgewonden" als een klok en is nu aan het aflopen. Dit heeft diepgaande theologische implicaties, omdat dit aantoont dat de tijd zelf ook eindig moet zijn. Als het universum eeuwig zou zijn, dan zou de thermische energie in het universum evenredig over de hele kosmos verdeeld zijn en dan zou elke regio in de kosmos een uniforme temperatuur hebben (dicht bij het absolute nulpunt) en dan zou er dus geen enkele arbeid meer mogelijk zijn.

De Algemene Relativiteitstheorie toont aan dat de tijd verbonden, of gerelateerd, is aan materie en ruimte, en dat de dimensies van tijd, ruimte en materie dus samen een continuüm vormen. Zij moeten ook op exact hetzelfde moment tot ontstaan zijn gekomen. De tijd kan niet bestaan als materie en ruimte afwezig zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat de onveroorzaakte eerste oorzaak buiten de vier dimensies van ruimte en tijd moet bestaan en eeuwige, persoonlijke en intelligente eigenschappen moet bezitten om het vermogen te hebben om bewust ruimte, tijd -- en ook de tijd zelf -- tot ontstaan te brengen.

Bovendien wordt het bestaan van een Schepper al door de fysieke aard van tijd en ruimte zelf voorgesteld, omdat oneindigheid en eeuwigheid vanuit een logisch perspectief noodzakelijkerwijs moeten bestaan. Het bestaan van tijd impliceert eeuwigheid (omdat tijd een begin en een einde heeft) en het bestaan van ruimte impliceert oneindigheid. De concepten van oneindigheid en eeuwigheid suggereren dat er een Schepper is, omdat deze hun eigen bestaan in God kunnen vinden, die beide te boven gaat en gewoonweg 'is'.

Lees Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

God de Schepper
Creationisme en de Zondeval
De Dubbele Schroef van het DNA
De Oerknal Theorie
Verschijningen der Natuur
Schepping
Kosmische Fijnafstemming
Bewijs Voor God
Creationisme en de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add De Relativiteitstheorie to My Google!
Add De Relativiteitstheorie to My Yahoo!
XML Feed: De RelativiteitstheorieWat denk jij? Wat is jouw mening over de oorsprong van het universum?
1-Oerknal   2-Bijbelse Schepping   3-Er was een proces dat op een of andere manier werd geleid   4-UFO’s   5-Geen oorsprong – het is er altijd geweest  
Wetenschap Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutScience.org, Alle Rechten Voorbehouden.